Mi a vallás

A a hitre épül. Az azonos hitű emberek csoportja kialakít egy hitrendszert, tanok és szabályok összességét, melynek tételeit a közösséghez tartozók többnyire elfogadnak.

A vallás alapja a hit

A hit lehet egy jövőbeni esemény bekövetkezésébe vetett bizalom, pozitív várakozás; vagy egy nem látott dolog létezésébe vetett bizalom, valamint ennek a dolognak tulajdonított hatások, cselekedetek. Ez utóbbi esetben, amennyiben ez a dolog maga , akkor Istenhitről beszélünk.

Amit nem látunk, arról az elmében és a lélekben alkotunk magunknak képet. Ezt a képet a korábbi információinkból, tapasztalatainkból, benyomásainkból állítjuk össze. Ez nem a valóság, hanem az arról alkotott elképzelés és érzés: hit.

Minden vallás valamiféle , inkább nevezhetnénk istennézetnek, mert többnyire rendelkezik valamilyen istenképpel. Léteznek olyan vallások is, amelyek nem egy konkrét személy köré építik hitrendszerüket, hanem több vagy akár számtalan istenségről beszélnek. Sőt, léteznek olyan vallások is, amelyek mögött semmilyen személy nem áll, ők a gondolatban vagy anyagban, mint látható valóságban hisznek.

Az istenhit egy olyan személyre irányul, akit soha senki nem látott. Ezt a személyt ruházza fel a benne hívő ember különböző tulajdonságokkal. A legtöbb hit Isten személyének tulajdonítja a világ teremtését és fenntartását, valamint őt mindenhatónak és örökéletűnek tartja.

Az azonos hitű emberek csoportja kialakít egy rendszert, amit hitrendszernek hívhatunk, melynek tételeit a közösséghez tartozók többnyire elfogadnak. Amint a tételek változnak, bizonyos tagok vagy elfordulnak a csoporttól vagy erősítik azt, aminek következménye, hogy új vallások jönnek létre. Új vallások kezdetben eltérő gyökerekből jöttek létre, de ma is létrejönnek, azonban többnyire már meglévő gyökerekre épülő módon.

A vallás mögött mindig áll egy karizmatikus személy

A vallások létrejötte mögött legtöbb esetben egy személy áll, akinek mind cselekedetei, mind beszédei jelentős erővel bírnak. A beszédei meggyőzőek, amit bizonyos emberek igazságnak vélnek; cselekedetei rendkívül vonzóak, sok esetben megmagyarázhatatlan hatásúak, amit az emberek csodának tartanak.

Ezek az emberek legtöbbször megvilágosodottnak, felébredettnek tartják magukat, világosságról és igazságról beszélnek. Ez a bizonyos személy felismer valamit, amit addig még más nem, vagy akár egyenesen Isten megbízásából, küldetéssel érkezik. Ha ez az ember rendelkezik a megfelelő tulajdonsággal, akkor előfordulhat, hogy sokak válnak követőjévé. Ez a vallás.