Vallásháború

Létezik ma vallásháború? Vajon a te istened csak neked szánja-e az utat, vagy szereti annyira a másik teremtményét is, hogy neki is szánja azt? Ha neki is szánja, hát szólt-e a te istened neked, hogy keresd meg tévelygő barátod és mentsd meg őt? Vagy azt parancsolta a te “igaz istened” neked, hogy ha a barátod nem akar az igaz útra térni, hát öld meg őt?

Ebben az írásban az istenhittel és a vallásháborúval kapcsolatosan teszek föl kérdéseket, amit mindenki válaszoljon meg hite és lelkiismerete szerint.

A vallások létezése önmagában kérdőjelezi meg a vallások hitelességét. Hiszen hogyan lehetne mind hiteles? Vagy mind hiteles, vagy egyik sem, vagy talán csak egy közülük? Vizsgáljuk ezt meg most pusztán formál-logikai alapon, más szóval a józanész szerint. Tegyük fel, hogy én vagyok a „nagy jó lélek”, aki mindenkinek szeretne kedvezni. Ezért az áldott nagy szeretetemmel és nyitottságommal meggyőződés nélkül kedvezni akarok mindenkinek, és azt mondom: fogadjunk el minden vallást hitelesnek. Most azonban csak azokkal a vallásokkal foglalkozzunk, amelyek valamiféle istenképpel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy egy- vagy több-istenhitről van-e szó.

Ha minden vallást hitelesnek fogadunk el, akkor ezzel kimondjuk, hogy annyiféleképpen jelenik meg, ahányféle létezik. Az egyes vallások többé vagy kevésbé eltérnek.

Mit kezdünk a vallási eltérésekkel?

Vajon Isten egyeseknek ezt, másoknak meg azt mondja? Vajon Isten az egyik írására azt mondja ez az igazság, majd a másik írására is azt mondja, hogy ez az igazság? Vagy Isten egyik embernek azt mondja, az az igazság, amit a te prófétáid mondtak, a másik embernek meg azt mondja, az az igazság, amit a te prófétáid mondtak? Vagy másként nézve: egyik isten azt mondja, ez az igazság, a másik isten meg azt mondja, az az igazság. Az én istenem mond igazat, vagy a tied? Mért történik az, hogy a vallások kisajátítják maguknak az igazságot és ezzel természetszerűleg szembe is kerülnek egymással, ami vallásháborúhoz vezet.

Istent annyiféleképpen látjátok, ahányan vagytok. Néha azok, akik valami alapján közösséget alkotnak egymással ­– sokszor ez földrajzi vagy kulturális összetartozást jelent –, hasonló vagy azonos istenképpel rendelkeznek, azaz azonos vallás tagjai.

Nos, ha elfogadjuk, hogy van Isten, akit még senki sem látott, akkor ez az Isten vajon örömét leli abban, hogy egyeseknek ezt, másoknak meg amazt állítja magáról? Vagy te azt mondod: nem odáig van az: az én istenem az igaz isten, ő kijelentette magát, a többi isten hazugság, démonok vagy ördögök kijelentései azok. Felebarátod azt mondja neked: nem úgy van az: az én istenem az igaz isten, mert ő a próféták által… és így tovább.

Te azt gondolod, hogy Isten földrajzilag elhelyezkedett, valahol lakik ezen a parányi bolygón? Ha te nem itt születtél volna, hanem háromezer kilométerrel nyugatra, akkor ki lenne a te istened? És ha háromezer kilométerrel keletre születtél volna, akkor vajon most melyik valláshoz tartoznál?

A vallásháború kérdései

Léteznek békés, elfogadó és térítő, agresszív vallások, valamint a kettő közötti átmenetek. Mégis előfordul, hogy az elfogadó vallások kevesebbet beszélnek Istenről, a szeretetről, ellenben némelyek Isten szeretetére hivatkozva akár ölnek is.

Te azt gondolod, hogy van egy teremtő – minden embernek az Atyja –, aki gyönyörködik teremtményeiben akkor, amikor azok egymásnak bizonygatván és megvédvén féltett istenüket, halomra mészárolják önnön testvéreiket? Vagy talán azt gondolod ember fia, hogy te Isten gyermeke vagy és a másik meg nem az? Te azt gondolod, hogy a te „igaz” istened, arra buzdít, hogy meg kell védened őt és benne való hitedet, akár az által is, hogy elpusztítod mindazokat, akik a te szemedben hitetlenek? Talán a te istened olyan, aki némelyeket jobban szeret, mint másokat? Talán a te istened megteremtett milliókat azért, hogy aztán a te kezed által el is veszejtse őket? A te istened a szeretet?

Vajon érzel-e dühöt, haragot, vagy gyűlöletet embertársad iránt? A te istened táplálja ezt az érzést beléd, amit te szent gyűlöletnek vagy szent haragnak nevezel? Ha ezt szent haragnak hívod, akkor bármilyen harag és gyűlölet, ami a szívedben felbukkan, tiszta és istentől való lehet? A te írásaidban isten nevében ölnek embereket, esetleg népeket? Ismét a vallásháború kérdésénél vagyunk.

Az istenkép nem Isten. Az istenkép – bővebben –, istenről alkotott kép. Még bővebben, az ember által alkotott kép Istenről . Ez a kép tehát az emberben születik. Az emberről legtöbb vallás tudja és állítja, hogy szellem, lélek és test. Tehát az istenkép e három színtéren keletkező kép.

Találkoztál Istennel vagy csak beszéltek neked róla?

Ahová születtél, vagy amire rátaláltál, amit igaznak mondtak neked, vagy amit igaznak fogadtál el, az a te hited és az a te istened. Vajon láttad-e te Istent? Szólt-e hozzád, megmutatta-e magát neked? Vagy talán csak saját vágyadat hallottad meg? Vagy csak a kulturális szokásokat követed? Vajon Isten évezredek óta örömmel nézi, hogy hogyan tévelygünk? Vajon Isten évezredek óta nézi, hogy te, vagy pedig te, aki kiválasztott vagy, végre elmesélhesd az összes többi tudatlannak, hogy hol lakik az Isten? Vajon Istennek van egy félre tett gyűjtőhelye vagy kukája – amit hívj pokolnak, ha tetszik –, amibe évezredek óta azon emberek milliói hullanak, akik nem találták meg őt? Vagy talán ez volt valahányadik próbálkozás, jöhetsz majd még sokszor? Vajon, ha úgy lenne a dolog, hogy te tudod, ki az igaz isten, akarnád-e felebarátodat a te igaz istened elé vezetni, hogy ő is megismerje őt? Szeretnéd-e a „tudatlannak” az üdvösséget megmutatni?

Kinek szánja Isten az igaz utat?

Vajon a te istened csak neked szánja-e az igaz utat, vagy szereti annyira a másik teremtményét is, hogy neki is szánja azt? Ha neki is szánja, hát szólt-e a te istened neked, hogy keresd meg tévelygő barátod és mentsd meg őt? Vajon azt parancsolta-e a te igaz istened neked, hogy, ha barátod nem akar az igaz útra térni, hát öld meg őt? Vagy inkább arra kért, hogy hagyd ott, talán még lesz alkalma máskor? Mit mondott még neked ezzel kapcsolatban a te istened? Rád bízta isten a többiek sorsát? Rád bízta az Isten az élet és halál ismeretét és a hatalmat is a kezedbe adta élet és halál fölött?

Vagy azt mondod, megöltem párat, majd panaszolod védekezésül: de hisz voltak, akik ellenem jöttek az ő istenük nevében és ők meg engem akartak megölni. Vajon Isten azt parancsolta, ne ölj, vagy azt, hogy ölj? Vagy talán azt, hogy egyes esetekben ölj? És újra a: vallásháború. Nos, mindezeket mondják a ti isteneitek, de vajon láttátok-e, hallottátok-e Őt?

Te milyen istent szeretnél magadnak?

Olyat, aki megbocsát, ha vétkeztél, vagy olyat, aki ha vétkeztél, elítél; ha kell, megöl? Szeretnéd, ha Isten esélyt adna neked, hogy javíts, hogy fejlődj, vagy szeretnéd, ha „gonosz bűnödért” azonnal megbüntetne, akár halállal, ha kell? Te a te gyermekednek vajon megbocsátasz, vagy inkább jobban szereted őt büntetni? Esetleg még meg is ölnéd őt az „igazság nevében”?

Azt mondja legtöbb vallás, hogy Isten szeret, sőt Isten a szeretet. Te mit gondolsz a szeretetről? A te istened szeretete milyen? Téged akkor szeret az Isten, ha te ezt teszed, mást meg akkor, ha ő meg amazt teszi?

Vannak vallások, amelyek különféle szabályokra és szertartásokra épülnek, más vallásokban pedig nem fontos annyira a szertartás. Isten valakiktől azt kéri, boruljatok le ennyiszer és ennyiszer, imádkozzatok naponta ennyit és ennyit; másoknak azt mondja, menjetek el ide vagy oda, és tiszteljétek azt a helyet vagy ezt a dolgot, építsetek ilyen vagy olyan házat, ne egyetek eddig meg addig; vagy ezt teheted, azt nem; ekkor teheted, de akkor nem. És így tovább a végtelenségig.

Te véded meg a te istenedet?

Úgy érzed, meg kell védened Őt. Istent vajon meg kell védened másoktól? Vagy magadat kell megvédened másoktól? Félsz, ha nem véded meg hitedet, közösségedet, nem teszel eleget a te istenednek és rossz szolgája leszel neki, aki feladattal bízott meg téged. Kardot adott Isten a kezedbe vagy szeretetet? Kell-e folytatnod a vallásháborút?

Amikor látod, hogy valaki nem hisz a te Istenedben, ideges leszel, felébred benned az indulat, a harag, a gyűlölet. Vajon Istentől való érzés ez benned? Megvizsgáltad ezt valaha? Vajon Isten a békesség vagy a háború Istene? Vajon a vallásháború Isten akarata?

Ha tetszett, oszd meg!

 • nazca-lines

  Istenhit és materializmus

  A materialista azt gondolja, hogy önmagában az anyag rejthet olyan intelligenciát, ami által az képes önmagától, saját fizikai elemeiből olyan struktúrákba szerveződni, ami valamilyen működést tud produkálni.

 • Ember és Isten

  Ember és Isten

  Feltöltés alatt…

 • vallás

  Az igaz vallás

  Nem létezik igaz vallás. Minden vallás az emberi fejekben, lelkekben és szellemekben születik. A vallás tartalma az ahhoz már eleve közelálló keresőket érinti meg. 

 • vallásháború

  Vallásháború

  Létezik ma vallásháború? Vajon a te istened csak neked szánja-e az igaz utat, vagy szereti annyira a másik teremtményét is, hogy neki is szánja azt? Ha neki is szánja, hát szólt-e a te istened neked, hogy keresd meg tévelygő barátod és mentsd meg őt? Vagy azt parancsolta a te “igaz istened” neked, hogy ha a barátod […]

 • vallás

  Mi a vallás

  A vallás a hitre épül. Az azonos hitű emberek csoportja kialakít egy hitrendszert, tanok és szabályok összességét, melynek tételeit a közösséghez tartozók többnyire elfogadnak.